* Plastik Kasa * Mineral Cam * Akar Saniye
ebat
Ebat 24 x 32 cm

V30-501-MZ Plastik Duvar Saati