* Plastik Kasa * Mineral Cam * Akar Saniye
ebat
Ebat Ø 42 cm

V30-523-K Plastik Duvar Saati